actgroup.co.th
Home AboutUs Products Service Dealers Download ContactUs
 
Home » Service
นโยบายการบริการ "ACT"
"เราจะบริการด้วยความทุ่มเท เที่ยงตรงและรวดเร็ว เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า"
บริษัทฯจะเปลี่ยนแปลงสินค้าให้ใหม่โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ดังรายละเอียดต่อไปนี้
 1. กรณีสินค้าเสียหายในช่วงของการรับประกันคือภายในระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ซื้อสินค้า (โปรดเก็บใบเสร็จการซื้อสินค้าไว้เป็นหลักฐาน)
 2. การรับประกันจะไม่รวมถึงการใช้สินค้าจนผงหมึกหมด การนำสินค้าไปเติมหมึกการใช้งานที่ผิดหรือการตกแตกเปียกน้ำ ไฟไหม้ จากฝีมือมนุษย์ ภัยธรรมชาติ การมีสิ่งแปลกปลอมอันเป็นสาเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ตลับหมึก เช่น หนู, มด, แมลงสาบ ฯลฯ
 3. การรับประกันดังกล่าวนี้ไม่ครอบคลุมไปถึงสิทธิหรือการอ้างสิทธิเรียกร้องจากเหตุใดๆที่นอกเหนือไปจากข้อกำหนดที่ระบุไว้ และไม่ครอบคลุมไปถึงการอ้างสิทธิเรียกร้องจากเหตุใดๆที่เกิดขึ้นจากการเสียหายของสินค้า
 4. รับประกันนี้มีไว้เพื่อประโยชน์ของผู้ซื้อและไม่กระทบต่อสิทธิตามกฎหมายของท่าน
บริษัทฯ รับประกันการเสียหายของเครื่องพิมพ์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
 1. หากการใช้งานไม่ได้ของเครื่องพิมพ์เกิดจากตลับหมึกภายใต้สัญลักษณ์ทางการค้า “ACToner”บริษัทฯ ยินดีซ่อมเครื่องให้ฟรีทุกกรณีโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
 2. การรับประกันไม่ครอบคุลมการเสียหายของเครื่องพิมพ์อันเกิดจากสาเหตุอื่นๆ ที่มิใช่ตลับหมึก เช่น การไหม้ของแผนวงจร ฟ้าผ่า มดเข้าไปทำรัง น้ำเข้า ฯลฯ
 3. การตรวจสอบเครื่องพิมพ์ของบริษัทฯ จะกระทำอย่างตรงไปตรงมา โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ดังนั้นท่านสามารถวางใจว่าผลการตรวจสอบดังกล่าวเป็นผลที่ถูกต้องและเชื่อถือได
การรับรองมาตรฐาน ISO9001, ISO14001, STMC, RoHsและ REACH
บริษัท เอซีที เทคโนโลยี กรุ๊ป จำกัด ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายตลับหมึกและผงหมึกเครื่องพิมพ์เลเซอร์ (Compatible and Remanufacturing Laser Toner Cartridge) ผลิตภัณฑ์เกี่ยวเนื่องกับวัสดุสิ้นเปลือง อุปกรณ์สำหรับการพิมพ์คุณภาพสูง เช่น Remanufactured, Compatible Inkjet Cartridge, Continouse Ink Supply System (CISS), Compatible Ribbons, Barcode Thermal Transfer Ribbon รวมทั้ง Bulk Ink, Wide Format Supplies และ Compatible Wide Format Inkjet Cartridge ภายใต้แบรนด์ “AC Toner (เอซี โทเนอร์)” เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง และได้ผ่านกระบวนการผลิตจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐานพร้อมด้วยทีมงานออกแบบและวิศวกรที่มีความชำนาญ ทำให้ท่านมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ “ACToner” เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีเยี่ยม
 • ISO9001 องค์การมาตรฐานสากล ระบบคุณภาพการพัฒนาการผลิต การติดตั้ง และการบริการ
 • ISO14001 องค์การมาตรฐานสากล ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
 • RoHS(Restriction of Hazardous Substances) หมายถึง การรักษาสภาพแวดล้อมระเบียบว่าด้วยการจำกัดการใช้สารที่เป็นอันตรายบางประเภท
 • REACH (Registration Evaluation and Authorization of Chemicals) หมายถึง ระเบียบควบคุมเคมีภัณฑ์
 • Standardized Test Methods Committee (STMC), Testing Qualityโดย International Imaging Technology Council เป็นมาตรฐานคุณภาพสากลสำหรับ Laser Toner Cartridge โดยเป็นที่ยอมรับกันอย่างแพร่หลายทั่วโลก
 
     
 
 
Home | About Us | Products | Dealers | Download | Contact Us | Site Mapwebmail login
Copyright © 2012 Actgroup.co.th All right reserved. 
บริษัท เอซีที เทคโนโลยี กรุ๊ป จำกัด | ACT Technolgy Group Co.,Ltd.
188/102 ซอยราษฎร์อุทิศ18 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
Tel.02-9194342 Fax.02-9194342 Email: phakamas@actgroup.co.th